Výměna oleje v autě

  • od

Samotný proces výměny oleje u různých strojů se příliš neliší. Celý proces se řídí stejným vzorem. Nejprve se motor zahřeje na provozní teplotu. V tuto chvíli musíte najít vhodnou nádobu na vypouštění oleje. Pro vypuštění oleje musíte otevřít zátku na klikové skříni motoru. Typicky je zástrčka v nejnižším bodě klikové skříně. Pokud nemůžete najít, postupujte podle pokynů pro auto. Při odšroubování musíte nádobu okamžitě připravit, protože olej teče velmi rychle.

Vypuštění oleje bude trvat asi 5 minut. Nebude možné úplně vypustit veškerý olej; asi 2-3% starého oleje zůstanou v systému. Olejový filtr se obvykle okamžitě vymění. Hladina nového oleje je sledována měrkou. Hladina musí ležet mezi značkami min. A max. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi, využijte naše služeb.